กลุ่มไม้ประเภท : ALL-AROUND ความแม่นยำทำให้ควบคุมสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี
ไม้แร็กเกต ALL-AROUND ที่มั่นคงและความมั่นคงนี้ให้การควบคุมที่ดีเยี่ยมและเหมาะสำหรับผู้เล่นที่ต้องการความแม่นยำและการควบคุม

Filter